„Модернизация и оптимизация на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални активи в съществуващо преработвателно предприятие“- Бяла река- ВЕЦ ООД

„Модернизация и оптимизация на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални активи в съществуващо преработвателно предприятие“- Бяла река- ВЕЦ ООД

„Модернизация и оптимизация на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални активи в съществуващо преработвателно предприятие“- Бяла река- ВЕЦ ООД